Продължете към съдържанието

Русе – знам и ще предам нататък! ГРАДЪТ НА ПЪРВИТЕ НЕЩА

Седмицата преди празника на град Русе – 6 май, в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ изцяло беше посветена на Русе като град на първите събития. Учениците издириха интересни и значими факти, свързани с водещата роля на града ни в миналото на България. С голям интерес гимназистите откриха непознати истории и важни години, за да участват в училищния конкурс „Аз обичам Русе“.
Презентацията със снимки и интересна информация за произхода на празника, за значими обекти в Русе – градът на свободния дух, и символи на града в нашето съвремие предизвика учениците, които активно се включиха в обявения конкурс. Гимназистите обсъждаха таблото със снимки на Русе в миналото и днес, опитвайки се да разпознаят и сравнят познати места от центъра на Русе. Следващата седмица ще бъдат наградени учениците, представили най-много и значими първи факти и събития за Русе.
""

""

""