Продължете към съдържанието

„Седемте чудеса в античния свят“ – интердисциплинарен урок по история и цивилизации и английски език в СУ „Панайот Волов“ – Бяла

На 27 март 2023 година в СУ „Панайот Волов“ – Бяла беше проведен интердисциплинарен открит урок по история и цивилизации и английски език на тема „Седемте чудеса в античния свят“ в VА клас. По покана на училищното ръководство, г- жа Петя Лазарова – ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Русе, и г-жа Сюзан Ферхадова – ст. експерт по чужд език и майчин език в РУО – Русе, бяха гости на откритата интерактивна практика.
Резултатите от своята екипна дейност представиха г- жа Мария Симеонова – ст. учител по история и цивилизации, и г-жа Миглена Келлева – ст. учител по английски език. Бинарният урок се проведе с ученици от V клас, разпределени в екипи. Вдъхновени от забележителностите, които отдавна са разрушени, малките пътешественици отговаряха на въпроси в областта на историята, дискутираха за седемте чудеса на античния свят, като едновременно с това развиха и своите комуникативни умения по английски език. На учениците бяха раздадени работни листове с кратки научни текстове на английски език, от които извличаха информация, след което подреждаха пъзели с изображения на древните обекти. С помощта на интересни и забавни игри петокласниците провериха своите знания чрез образователните платформи Socrative и Kahoot.
""

""