Продължете към съдържанието

Седмица на Толерантността беше обявена в ДГ „Снежанка“ от 8 до 16 ноември 2021 г.

Идеята за дейности в групи се осъществи под ръководството на Екип за подкрепа на личностно развитие, детски учители, координационния съвет за превенция на тормоз и насилие, родителски клуб на деца със СОП.

В първите групи се подпомогна интеграцията на най-малките с музикални подвижни игри. Съвместно в предучилищните групи взеха активно участие деца- билингви, деца със СОП, деца с емоционално-поведенчески и комуникативни затруднения. Дейностите се подкрепиха от логопед, ресурсен учител и психолог, които спомогнаха за груповата сплотеност, удовлетвореност и креативността на децата. Родителите изработиха табла за малчуганите и поднесоха признателност към ръководството, учителите, ЕПЛР за отдадеността и толерантността към децата със СОП и търсене за тяхната изява, приобщаване и възпитание.

Част от изработените вторчески материали, като компилация от съвместната работа по групи с мотото „Ръка за ръка“ ще бъдат подарени на Община Русе, РУО, РЦПППО с благодарността за сътрудничеството и Приобщаващо образование и толерантност към различността.

Връчване на една от творбите на децата на Началника на РУО-Русе Д-р Росица Георгиева