Продължете към съдържанието

Седмица, посветена на Стоян Михайловски и на българското слово

На 15 април 2022 година се навършват 130 години от написването на текста на „Химн на светите братя Кирил и Методий“ от Стоян Михайловски по време на престоя му в град Русе като учител в Русенската мъжка гимназия. Текстът е публикуван за първи път в сп. „Мисъл“, кн. 9–10, 1892 г. Оригиналното заглавие е „Кирил и Методий“ с подзаглавие „Проект за български всеучилищен химн“. Под текста авторът, подписан като Ст. Михайловский, поставя дата  „Руссе, 1892 Априлий 15“.

С инициативата на учители по български език и литература от град Русе – Седмица, посветена  на Стоян Михайловски и на българското слово, в училищата от област Русе се поставя началото на поредица от събития за честване на 130- годишнината от създаването на текста на химна.

В над 25 училища от 11 до 15 април 2022 година ще се организират различни по форма и съдържание тържества. През следващата седмица химнът ще звучи в класните стаи, ще бъдат подредени изложби на рисунки, материали за Стоян Михайловски и българското слово, табла и презентации за делото на известния български творец. Учениците ще се запознаят с историята на създаване на текста и музиката на творбата, ще се проведат викторини и литературни четения на басни от Михайловски. Рецитал, литературно четене „Проучи и се поучи“ и ученическа работилница по краснопис ще отбележат годишнината. Учениците  ще бъдат насърчени да съберат и споделят истории от своите родители, баби и дядовци за всеучилищния химн, спомени от училищни тържества, манифестации и пр.  Общоучилищни тържества, открити уроци, поднасяне на цветя на паметната плоча на Стоян Михайловски, фотоизложби с архивни материали, разпространение на текста на химна на граждани и гости на Русе, QR познавателна игра, посветена на „Седмицата на Стоян Михайловски“, заснемане на кратък филм с документална и историческа възстановка, изработване на книжки за Стоян Михайловски  и радиопредаване са част от инициативите на учителите и учениците от училищата в областта. В часовете по „Култура и междукултурно  общуване“ ще се разгледат различните преводи на текста на английски език,  ще се организират „Работилница за творческо писане“ и „Творческо ателие“. Ученици ще участват във вътрешноучилищна дискусия на тема „Оценяваме ли българското творчество днес. Роля преди и сега“. Съвместно с Дневен център за деца и младежи с увреждания „РАЛИЗ“ ученици ще направят красив препис на целия химн на Кирил и Методий, на сайта на училището си ще споделят електронна книга със създадените рисунки и текстове, вдъхновени от текста на химна. Литературна композиция, посветена на „Химн на св. св. Кирил и Методий“ и на българското слово, както и инициатива „Четем и пеем химна на българската просвета“ ще закрие Седмицата в училищата от Русе и областта. Ще се представи драматизиране на басни от Стоян Михайловски, ще се създадат комикси и илюстрации по басни на Стоян Михайловски. Това са част от подготвените събития за седмицата, посветена  на Стоян Михайловски и на българското слово по повод 130 години от създаването на текста на химна.

Предстои събирането на снимков и документален материал за издаването на юбилеен сборник. Жури от учители по български език и литература и по история ще оцени най-добрите творби, които ще бъдат изпратени за включване в сборника.

 

Татяна Нахабедян, учител по български език и литература, член на Инициативен комитет за отбелязване на 130 години от създаване на текста на „Химн на светите братя Кирил и Методий“ в град Русе на 15 април 1892 година