Продължете към съдържанието

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 19.05.2023 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 19.05.2023 г.)