Продължете към съдържанието

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК) (публикувано на 06.03.2023 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК) (публикувано на 06.03.2023 г.)

https://ruo-ruse.bg/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d1%81-5/“>