Продължете към съдържанието

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „началник отдел“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) и система за определяне на резултатите

Списък за допуснатите кандидати и система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсн за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Русе