Продължете към съдържанието

Структура

Име и длъжностЕтажСтая №ТелефонE-mail
д-р Росица Георгиева
Началник на управление
10282-06-05
r.georgieva@rio-ruse.org
Отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”
Асен Даскалов
Началник на отдел
10483-45-29a.daskalov@rio-ruse.org
Росица Николаева
Главен специалист
10283-45-32r.nikolaeva@rio-ruse.org
Петър Иванов
Старши експерт по финансово осигуряване
10682-69-56p.ivanov@rio-ruse.org
Ивайло Христов
Шофьор-домакин
101---
Светослава Атанасова
Главен специалист по човешки ресурси
10583-45-30s.atanasova@rio-ruse.org
Невена Балканджиева
Старши счетоводител
10383-45-29n.balkandzhieva@rio-ruse.org
Цветелина Иванова
Старши експерт по анализ на информацията
10982-69-56tz.ivanova@rio-ruse.org
Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”
Боряна Петкова
Началник на отдел
71083-45-33b.petkova@rio-ruse.org
Валерия Лавчева
Старши експерт по организация на средното образование
7383-60-38v.lavcheva@rio-ruse.org
Милена Георгиева
старши експерт по приобщаващо образование
7483-39-65m.georgieva@rio-ruse.org
Мариана Кисьова
Старши експерт по обучение в начален етап
7483-39-65m.kisyova@rio-ruse.org
Елена Филипова
Старши експерт по български език и литература
7583-39-65e.filipova@rio-ruse.org
Слава Рачева
Старши експерт по професионално образование
7583-39-65s.racheva@rio-ruse.org
Анелия Ангелова
Старши експерт по математика
7783-42-09a.angelova@rio-ruse.org
Петя Лазарова
Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
7783-42-09p.lazarova@rio-ruse.org
Милена Банева
Старши експерт по природни науки и екология
7883-42-09
m.baneva@rio-ruse.org
Сюзан Ферхадова
Старши експерт по чужд език и майчин език в РУО - Русе
10883-60-38
s.ferhadova@rio-ruse.org