Продължете към съдържанието

Структура

Име и длъжностЕтажСтая №ТелефонE-mail
д-р Росица Георгиева
Началник на управление
10282-06-05
rositsa.b.georgieva@ruo.mon.bg
Отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”
Началник на отдел10
Росица Николаева
Главен специалист
10283-45-32rositsa.nikolaeva@ruo.mon.bg
Петър Иванов
Старши експерт по финансово осигуряване
10682-69-56petar.ivanov@ruo.mon.bg
Ивайло Христов
Шофьор-домакин
101---
Светослава Атанасова
Главен специалист по човешки ресурси
10583-45-30svetoslava.atanasova@ruo.mon.bg
Невена Балканджиева
Старши счетоводител
10383-45-29nevena.balkandzhieva@ruo.mon.bg
Езнур Юсеин Алиева
Главен специалист
10883-45-30mail@rio-ruse.org
Старши експерт по информационно осигуряване10
Фердане Мехмедали
Старши експерт по анализ на информацията
10982-69-56ferdane.mehmedali@ruo.mon.bg
Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”
Боряна Петкова
Началник на отдел
71083-45-33boryana.petkova@ruo.mon.bg
Валерия Лавчева
Старши експерт по организация на средното образование
7383-60-38valeriia.lavcheva@ruo.mon.bg
Старши експерт по организация на средното образование7
Милена Георгиева
старши експерт по приобщаващо образование
7483-39-65milena.t.georgieva@ruo.mon.bg
Мариана Кисьова
Старши експерт по обучение в начален етап
7483-39-65mariana.d.kisyova@ruo.mon.bg
Слава Рачева
Старши експерт по професионално образование
7583-39-65slava.racheva@ruo.mon.bg
Росица Гойчева
Старши експерт по български език и литература
7583-39-65rositsa.goicheva@ruo.mon.bg
Старши експерт по чужд и майчин език7
Анелия Ангелова
Старши експерт по математика
7283-60-38aneliia.angelova@ruo.mon.bg
Петя Лазарова
Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
7683-42-09petya.l.dimitrova@ruo.mon.bg
Милена Банева
Старши експерт по природни науки и екология
7883-42-09
milena.baneva@ruo.mon.bg