Продължете към съдържанието

Съобщение

Със Заповед № РД09-3616/10.11.2023 г., конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието (РУО) – Русе е прекратена поради непостъпили заявления за участие.