Продължете към съдържанието

Конкурси, състезания и олимпиади

Протокол с резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование за учебната 2021/2022 година.


Протокол за класираните ученически произведения на І, ІІ и ІІІ място на областния етап на конкурса „Бог е любов“ от област Русе за учебната 2021/2022 година по направления и възрастови групи.


Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2021/2022 година, област Русе.


Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2021/2022 година, област Русе.


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език/френски език след арбитраж на националната комисия за учебната 2021/2022 година.
Резултати по френски език
Резултати по испански език


Протокол за резултатите на учениците от VIII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по руски език след арбитраж на националната комисия 2021/2022 учебна година


Общинският кръг на националната олимпиада по математика за учениците от ІV до ХІІ клас през учебната 2021/2022 г. ще се проведе на 8 януари 2022 г. от 9:00 часа във всяко училище, в което има ученици, заявили желание за участие.
Общинският кръг на олимпиадата по математика се провежда при спазване на изискванията на Регламентите за организиране и провеждане на националната олимпиада по математика за възрастова група ІV-VІІ клас и за възрастова група VІІІ-ХІІ клас, публикувани на ел. страница на Министерство на образованието и науката.


Протокол с резултатите на участниците в областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.

Списък на учениците, допуснати до областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.

Опции за контраст
Голям текст