Продължете към съдържанието

Конкурси, състезания и олимпиади


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по „Техническо чертане“ през учебната 2023/2024 година


 

Резултати от областния етап на XXII Национален конкурс „Бог е любов“ през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2023/2024 година
VII клас     7 клас
https://sou-botev.com/botev2017/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A6.pdf
X клас За 10 клас
https://sou-botev.com/botev2017/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A6.pdf
XII класЗа 12 клас
https://sou-botev.com/botev2017/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-12-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A6.pdf


 

Резултати на учениците от областния кръг на Националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на Националната олимпиада по философия през учебната 2023/2024 година


Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – за пети, шести, девети и единадесети клас през учебната 2023/2024 година 


Резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии


Резултати от областен етап на олимпиада по география и икономика за учениците от V и VI клас
V клас
VІ клас


 

 

Резултати на учениците от възрастова група V – VI клас на областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 25.02.2024 г. в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе


 

 

Резултати от областния кръг на националното състезание по музика „Ключът на музиката“ за учебната 2023/2024 година.


Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч. в МГ „Баба Тонка“ – Русе.
   За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, в срок до 18.03.2024 г. подава до директора на училището, в което се обучава ученикът заявление за участие и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни.
  Директорът на училището, в което се обучава ученикът, изпраща обобщената заявка до училището-координатор МГ „Баба Тонка“ – Русе.

Регламент за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 г.

Заявление за участие

Декларация за информираност

Изпитни материали (теми) за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2023/2024: https://web.mon.bg/bg/94.

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е достъпен за всички ученици от V до XII клас. Той е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците могат да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки, и др. Учениците се състезават в четири възрастови групи: V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и XI-XII клас.

В срок до 13.01.2024 г. учениците предават писмените си работи на учителите по човекът и природата или по физика и астрономия в училището, в което се обучават.

Решенията на задачите и критериите за оценяване ще бъдат публикувани на електронната страница на МОН след тази дата.

Резултати от областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година, област Русе. 

Списък на допуснатите ученици за участие в областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2023/2024 година.

Областният кръг на олимпиадата по математика за учениците от ІV до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведе на 11 февруари 2024 г. (неделя) от 9:00 часа в МГ „Баба Тонка“. Допуснатите учениците ще бъдат информирани за разпределението им по зали в деня на олимпиадата. Необходимо е да носят ученическа/лична карта, чертожни пособия и да се явят в сградата на МГ „Баба Тонка“ – Русе най-късно до 8:30 часа на 11.02.2024 г.

Областният кръг на олимпиадата по математика е с продължителност 4 астрономически часа за учениците от ІV до VІІ клас и 4 часа и 30 минути за учениците от VIII до ХІІ клас.