Продължете към съдържанието

Конкурси, състезания и олимпиади


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по „Техническо чертане“ през учебната 2023/2024 година


Резултати от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2023/2024 година


Резултати от областния етап на XXII Национален конкурс „Бог е любов“ през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2023/2024 година
VII клас     7 клас
https://sou-botev.com/botev2017/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A6.pdf
X клас За 10 клас
https://sou-botev.com/botev2017/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A6.pdf
XII класЗа 12 клас
https://sou-botev.com/botev2017/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-12-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A6.pdf


Резултати от Националната олимпиада „Знам и мога“ през учебната 2023/2024 година

Протокол с резултати на ученици от четвърти клас, класирани за участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учебна 2023/2024 година.

Протокол с резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература през учебната 2023/2024 година.

Резултати за VII клас. –  https://schiller-schule.info/bg/images/Olimpiadi/1.pdf

Резултати за VIII – X клас –   https://schiller-schule.info/bg/images/Olimpiadi/2.pdf

Резултати за XI клас –  https://schiller-schule.info/bg/images/Olimpiadi/3.pdf

Резултати за XII клас –  https://schiller-schule.info/bg/images/Olimpiadi/4.pdf


Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, учебна 2023/2024 година от област Русе – III, IV, V и VI състезателни групи


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по немски език през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на Националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 година


Резултати на учениците от областния кръг на Националната олимпиада по философия през учебната 2023/2024 година


Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – за пети, шести, девети и единадесети клас през учебната 2023/2024 година


Резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии


Резултати от областен етап на олимпиада по география и икономика за учениците от V и VI клас
V клас
VІ клас


Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по испански език, учебна 2023/2024 година от област Русе


Pезултати на учениците от IV до VI клас от областния кръг на олимпиадата по математика.

Резултатите на учениците от VII до XII клас ще бъдат публикувани след арбитриране и окончателно оценяване от Националната комисия.


Резултати на учениците от възрастова група V – VI клас на областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 25.02.2024 г. в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе


За достъп до резултатите от областния кръг на състезанието по Финансова грамостност за ученици от 5 до 12 клас през учебната 2023/2024 г. следвайте линка и отворете секция олимпиади


Резултати от областния кръг на състезанието по компютърно моделиране за ученици от 3. и от 4. клас през учебната 2023/2024 г.


Резултати от областния кръг на националното състезание по музика „Ключът на музиката“ за учебната 2023/2024 година.


Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч. в МГ „Баба Тонка“ – Русе.
   За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, в срок до 18.03.2024 г. подава до директора на училището, в което се обучава ученикът заявление за участие и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни.
  Директорът на училището, в което се обучава ученикът, изпраща обобщената заявка до училището-координатор МГ „Баба Тонка“ – Русе.

Регламент за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 г.

Заявление за участие

Декларация за информираност

Изпитни материали (теми) за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2023/2024: https://web.mon.bg/bg/94.

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е достъпен за всички ученици от V до XII клас. Той е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците могат да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки, и др. Учениците се състезават в четири възрастови групи: V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и XI-XII клас.

В срок до 13.01.2024 г. учениците предават писмените си работи на учителите по човекът и природата или по физика и астрономия в училището, в което се обучават.

Решенията на задачите и критериите за оценяване ще бъдат публикувани на електронната страница на МОН след тази дата.

Резултати от областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година, област Русе. 

Списък на допуснатите ученици за участие в областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2023/2024 година.

Областният кръг на олимпиадата по математика за учениците от ІV до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведе на 11 февруари 2024 г. (неделя) от 9:00 часа в МГ „Баба Тонка“. Допуснатите учениците ще бъдат информирани за разпределението им по зали в деня на олимпиадата. Необходимо е да носят ученическа/лична карта, чертожни пособия и да се явят в сградата на МГ „Баба Тонка“ – Русе най-късно до 8:30 часа на 11.02.2024 г.

Областният кръг на олимпиадата по математика е с продължителност 4 астрономически часа за учениците от ІV до VІІ клас и 4 часа и 30 минути за учениците от VIII до ХІІ клас.