Продължете към съдържанието

Конкурси, състезания и олимпиади

Изпитни материали (теми) за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2022/2023 година: https://www.mon.bg/bg/94

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е достъпен за всички ученици от V до ХІІ клас. Той е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. В срок до 13.01.2023 г. вкл. учениците предават писмените си работи на учителите по човекът и природата или по физика и астрономия в училището, в което се обучават. Решенията на задачите и критериите за оценяване ще бъдат публикувани на сайта на МОН след тази дата.


Резултати от областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година, област Русе.

Списък на допуснатите ученици за участие в областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2022/2023 година.