Продължете към съдържанието

УЧАСТИЕ НА ПГРКК-РУСЕ В ТРАНСГРАНИЧЕН ПАНАИР НА ИДЕИТЕ

      На 7 юни 2023 г. в зала 1 на Канев център на Русенския университет се състоя Трансграничен панаир на идеите с участието на ученици от Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване-Русе и сродния по профил Технически лицей „Вицеадмирал Йон Бълънеску“-Гюргево. Инициативата е част от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените 2023 г.
    През април 2023 г. директорите на двете професионални гимназии – г-жа Ивелина Георгиева и г-жа Ана Мария Фиеръстръу сключиха договор за сътрудничество в Гюргево с любезното съдействие на г-жа Лили Ганчева-изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион Данубиус и г-н Йонел Мускалу – заместник-кмет на Община Гюргево.
На Трансграничния панаир на идеите Русенският университет посрещна повече от 40 румънски и български ученици от двете училища, които представиха свои иновативни идеи в областта на речното корабостроене и корабоплаване и опазването на река Дунав.
Позитивният тон и дружелюбната атмосфера на събитието бяха зададени от заместник-ректора по интернационализация и комуникационна политика доц. Десислава Атанасова, която приветства участниците и представи Русенския университет като предпочитан избор от бъдещите студенти.
    Учениците от ПГРКК-Русе представиха своя иновативен принос към корабоплаването по р. Дунав със създадения от тях кораб „Нике“, на който могат да практикуват навигационни практики и други специфични умения в симулирана водна среда.
    Учениците от Гюргево се представиха с две свои идеи. Първата от тях насочва вниманието към платформа (Complete Sail), която предоставя на потребителите на речни плавателни съдове данни в реално време, напр. за водни препятствия и сила на водния поток, и по този начин гарантира безопасност на плаването. Втората идея разкрива визията на гюргевските ученици за високоскоростна лодка с капацитет 100 души (Navi-bus Danube), която да осигурява връзка между градовете по река Дунав
    Състоялия се Трансграничен панаир на идеите Русе-Гюргево е уникално събитие в програмата на Европейската нощ на учените в България, инициирано от Русенския университет. Предстоят още много интересни инициативи, с които Университетът и русенската общественост ще отбележат Европейската нощ на учените на 30.09.2023 г.