Продължете към съдържанието

Участие на ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През учебната 2021-2022 година ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе стартира дуална система на обучение, наречена още обучение чрез работа по специалност „Търговия“. През учебната 2022-2023 г. гимназията прие още една паралелка в същата специалност и форма на обучение. Към момента две паралелки са включени в осъществяване на дейности по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
Партньорските предприятия по Проекта са: „Пацони маркет“ ООД, „Вижан“ ЕООД, „Койте – М“ ЕООД, „Дайхман търговия с обувки“ ЕООД, „Лидл България“ ЕООД, „Метро кеш енд кери България“ ЕООД, „Кауфланд България“ ЕООД и „ДМ България“ ЕООД.
На 10.03.2023 г. се осъществи среща с г-жа Мария Йорданова от отдел „Развитие и ангажираност“ от „Лидл България“ ЕООД, която представи на учениците по увлекателен начин историята, настоящето и перспективите за развитие на германската верига. Представи им и възможност за кандидатстване и работа по практикантска програма за ученици в България.
В хода на деня се осъществи и пробно стажуване на наши ученици от VIII и от IX клас в търговски филиал на „Лидл България“ ЕООД. В рамките на два часа учениците наблюдаваха работния процес под ръководството на г-жа Анелия Ненова – регионален мениджър.
На срещата и на посещението присъства г-жа Слава Рачева – ст. експерт по професионално образование и обучение в Регионално управление на образованието – Русе. Г-жа Рачева осъществява методическа подкрепа на ръководството на гимназията в усилията му да развива обучението чрез работа.
Идеята на срещата и на пробното стажуване е да се съчетае наученото на теория в училище по икономически дисциплини с реална практика в работещо предприятие; да се развият качества у учениците като носене на лична отговорност за изпълнение на задачи в срок, точност, подреденост и яснота по отношение на работните процеси и дейности.

13.03.2023 г.

""

""

""

""