Продължете към съдържанието

Участие на ученици от Професионалана гимназия по транспорт – Русе в дейности по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.