Продължете към съдържанието

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ – РУСЕ ПРОВЕДОХА „ПРОБНО СТАЖУВАНЕ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

През м. юни 2022 г. ученици от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе проведоха „пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците от VІІІ клас, специалност „Водно строителство“ присъстваха при изграждането на градски отводнителен канал. Запознаха се с технологичното оборудване и с извършваните дейности за разрешаване на наболелия за град Русе проблем с наводняването на възлови кръстовища в града. Мониторинг на дейността осъществи Слава Рачева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Русе.

Учениците от ІХ клас, специалност „Геодезия“ посетиха обект на фирмата-партньор „Пътинженеринг“ АД на бул. „Липник“ в Русе. Запознаха се с естеството на работния процес, оборудването и задълженията и отговорностите на геодезиста в реалната работна среда.

Учениците от ІХ клас, специалност „Пътно строителство“ посетиха лабораторията на асфалтова база на фирма „Пътинженеринг“ АД – Русе. Наблюдаваха лабораторни експерименти и се запознаха с организацията на работния процес, задълженията и отговорностите на служителите. Срещнаха се с бивши възпитаници на гимназията, които са се реализирали в избраната професия.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "