Продължете към съдържанието

Учениците от ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ -активни участници в дейности по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“

За поредна година Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе участва в дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Учениците от осми, девети и десети клас, специалност „Мебелно производство“ и „Полиграфия“, дуална система на обучение, получиха по проекта работно облекло и лични предпазни средства – работни полугащеризони, работни якета, защитни очила, тениски, защитни ръкавици, ръкавели.
Фирма „Festool“, лидер в производството на оборудване и обзавеждане за мебелното производство, предостави на преференциални цени от каталог КОЛЕКЦИЯ ЗА ФЕНОВЕ 2022 на FESTOOL, работни грейки за всички ученици, дуално обучение.
Успешно приключи обучението по чужд език на групата „Полиграфия на английски“, с ученици от 10.в клас, специалност „Полиграфия“.
В сформирана група „Знания за мебелите – системи и механизми“, продължава допълнителното обучение по теория на професията с ученици от десети клас, специалност „Мебелно производство“. Те усвояват теоретични знания, които прилагат при посещението си във фирми за обков и механизми за мебели- „ Интериор-И“, „Радибор“ , „Салекс“.
Предстои изпълнение на проектни дейности, свързани с пробно стажуване на учениците в мебелни фирми „Ирим“ ООД- Русе и „Солвент“ ЕООД- Русе, както и в полиграфическите фирми „Дунав прес“ и „Мултикомерс“ Русе.

""

""

""

""

""

""