Продължете към съдържанието

Учениците от с. Обретеник на онлайн визита във Франция

Приключи петата визита по международен проект в ОУ „Петко Р. Славейков“ – с. Обретеник, област Русе. Проектът стартира през есента на 2019 г.  по Ключова дейност 2   „Партньорства за училищен обмен“ с пет европейски държави: Полша, Белгия, Франция, Италия и Гърция на тема „Климатът е основна цел“. Проектът е по Еразъм+ към ЦРЧР – София. Само в първата визита в Белгия участвахме присъствено. Следващите четири визити преминаха онлайн. Това не ни попречи да работим активно по проекта, защото посланията и предизвикателствата, които ни отправя климатът всеки ден, трябва да се разчитат правилно от учениците и са много актуални.

Домакини на петата  визита от 10 до 12 май т.г. бяха партньорите от град Лил сюр Тарн, Франция. Всички останали държави участваха присъствено, но се бяха постарали непрекъснато да ги „следваме“ във всички дейности. Изпращаха ни непрекъснато линкове, за да сме заедно. Партньорите бяха подготвили много добре своите материали: презентация с дейности в училище, които опазват климата, презентация за Декларацията на ООН и човешките права, скеч  във връзка с климатичните промени. През втория ден ние „посетихме“ водната електрическа централа в Тулуза, „разходихме се“ по брега на големия канал и „видяхме“ центъра на града. Последния ден ни „заведоха“ в лозята на един фермер, който се занимава с биологично земеделие. От наша страна се включиха 9 ученици и 2 учители. Френските партньори показаха отлична организация и подготовка. Учениците участваха с интерес в дискусиите, презентациите и организираните викторини. Сега е ред в началото на юни ние да бъдем домакини на последната визита, на която да приключи съвместната ни дейност. Готвим се с ентусиазъм. Искрено се надяваме, че участието на училището в този проект е добър знак за положителна промяна на нагласите на младите хора в защита на околната среда и климата.

 

Мариана Ангелова, координатор на проекта

" " " " " "