Продължете към съдържанието

УЧЕНИЦИ ОТ ПГПТ „АТАНАС Ц. БУРОВ“ – РУСЕ ПРОВЕДОХА „ПРОБНО СТАЖУВАНЕ“ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

През месец юни 2022 г. ученици от VIII, IX и X клас в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – град Русе, участващи в дейностите по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, проведоха своето „пробно стажуване“ в партниращите фирми „Дунарит“ АД, „ТМ-Технолоджи“ АД, „Стийл Пал“ АД, „Фогелбуш“ ЕООД. Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците бяха  посрещнати от бъдещите наставници във фирмите и запознати с основните видове дейности, свързани с машиностроителното  производство  и  неговата автоматизация, с организацията  на  работния процес, техниката на безопасност и хигиената на труда. За учениците от осми клас това бе втора среща с избраната професия.

Изключителен интерес предизвикаха демонстрациите с модерното технологично оборудване във фирмите.

Чрез партньорствата по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Буров“ – Русе надгражда високотехнологичния си подход в обучението на своите ученици и дава още по-големи възможности за развиване  на  техните  умения  в изучаваните специалности.

Всички ученици, участвали в дейността по проекта, ще получат сертификати за проведеното пробно стажуване, подписани от ръководителите на фирмите – партньори.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "