Продължете към съдържанието

Училищен кръг на Националното състезание „Най-добър млад заварчик“ в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе

За първи път в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе се проведе училищен кръг на Националното състезание „Най-добър млад заварчик“, което има за цел да повиши мотивацията на учениците и техните учители и по този начин да допринесе за по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда, да  предостави поле за творческа изява на учениците от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия”, както и да даде възможност на учениците в професионалните гимназии да демонстрират придобитите знания и умения за упражняване на професията „Машинен оператор“.
   На 12.02.2024 г. в ПГПТ „А. Ц. Буров”- Русе се проведе училищният кръг на Националното състезание, съгласно Графика за провеждане на националните състезания по професии за учебната 2023-2024 г., утвърден от МОН.
   В състезанието взеха участие 15 ученици от X клас, които се обучават по специалността „Машини и съоръжения за заваряване“.
    Учениците, участници в състезанието, самостоятелно решаваха теоретичен тест и работиха по практическа задача. За подготовка на учениците и провеждане на състезанието е определена комисия, в която са включени учители по професионална подготовка и представител на фирма „Фогелбуш“ ЕООД – инж. Митко Манов.

   След оценяване на теоретичния тест и практическата задача, за участие в следващия национален кръг са допуснати двама ученици от ПГПТ „Атанас Цонев Буров“- гр. Русе