Продължете към съдържанието

Училището в с. Обретеник посрещна гости от Европа

Основно училище „Петко Р. Славейков“ – с. Обретеник, област Русе от 31 май до 2 юни т. г. се превърна в европейска столица на приятелството. Тук дълго време се подготвяха да посрещнат партньорите си от екологичния проект „Климатът е основна цел“ по Ключова дейност 2   „Партньорства за училищен обмен“ с пет европейски държави: Полша, Белгия, Франция, Италия и Гърция. Проектът е по програма Еразъм+ към ЦРЧР – София.

Нашето еко приключение започна присъствено от Белгия през есента на 2019 година. Ентусиазмът бе леко  помрачен от световната пандемия и се занизаха четири онлайн визити. През тези няколко години съвместна дейност се изработиха много презентации, много плакати, много онлайн срещи със специалисти по климата, направиха се и се попълниха много тематични въпросници, създадоха се много нови приятелства.

От ранната сутрин на 31 май в училище се развяваха малки флагчета, ръчно изработени от децата, с цветовете на знамената на нашите партньори. Направихме шпалир от деца и знамена в двора на училището. На входа нашите гости бяха посрещнати по стар български обичай от деца с носии в ръцете с пита, шарена сол, мед. Ливнахме и менчето с вода с пожеланието „Да ни върви по вода!“. В една от класните стаи децата посрещнаха гостите с английската песен „Hello! How are you?”.

До обяд имаше много делова работа пред мултимедията в компютърния кабинет, отнасяща се до климата, материалите, които трябва да се дообработят и качат в платформата на проекта. Подготвиха се въпросници, отнасящи се до отвореното обучение, формирането на граждански и социални граждански компетенции у учениците и използването на активиращи методи на преподаване и действие. Нашите партньори имаха и своя вълнуващ урок по български език. След обяд се отбихме в климатичната станция в град Две могили. Там бай Георги много усърдно им показа уредите, с които разполага, за да измерва температурата на въздуха, количеството на валежите и посоката на вятъра. Разказът му бе много увлекателен. А в село Обретеник посетихме библиотеката и музейната сбирка към нея, разказваща за бурните събития по време на Руско-турската война в района и ролята на селото в нея.

На другия ден група от нашите ученици и учители се разходиха с чуждестранните ни партньори из Поломието. Изслушахме необикновено интересната беседа на екскурзовода в пещера Орлова чука, възхитихме се на оригиналните фрески в Ивановските скални църкви. След обяд посетихме в град Русе най-старата метеорологична станция в България. Там бяхме посрещнати от ас. д-р Емил Иванов – ръководител на Метеорологична обсерватория – Русе към Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Варна. Неизчерпаеми са енциклопедичните му знания и ентусиазъм, с които той говори за своята работа, за станцията, за ежедневните измервания, за музейната сбирка и за старото морско училище. Третия ден посветихме на столицата от Второто българско царство – град Велико Търново. Нашите партньори останаха очаровани от сърдечното посрещане, от нашата природа и от новите приятелства, които създадоха тук. Визитите приключиха. Партньорите вече пътуват към своите училища.

 

Автор: Мариана Ангелова, координатор на проекта