Продължете към съдържанието

Училище с много имена, но с една традиция – ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе

С поредица от събития беше наситена седмицата, посветена на патрона на  гимназията Йосиф Вондрак.  140 години от създаването на Държавната учебна занаятчийница  в с. Княжево, днес Професионална гимназия по дървообработване „Йосиф Вондрак“  – град Русе, отбелязва училището с много имена, но с една традиция – съхраняване, развитие и модернизиране на специалностите, методиката на преподаване и  обогатяване на материалната база. В комплексният план за честване на юбилея са предвидени събития  до края на учебната година, затова седмицата постави началото на празника.

Изложба от произведения на учители-специалисти  и ученици от различни специалности представи рисунки  и интериорни скици на тема „Моето училище“ , портрети на Йосиф Вондрак, наградени изделия от конкурси и форуми, архивни печатни издания, свързани с историята на училището. По случай патронния празник беше издаден юбилеен училищен вестник, дело на учениците от специалност „Полиграфия“ и на Ученическия съвет. След проведена анкета с учениците в гимназията за избор на име на вестника с най-много гласове беше първото име на училищния вестник  „Модерно столарство“. Изданието представя документален и снимков материал за историята на гимназията, за Йосиф Вондрак и други важни събития. Личността на Йосиф Вондрак оставя и до днес траен отпечатък върху профила на гимназията и поддържа живи традициите за опазване на наследството, завещано от този изключителен човек, учител и директор. В края на живота си той завещава 20,000 лева за „онези свършивши отъ всички столарски училища въ България, които би култивирали Старо Български Стилъ“.

Патронният празник беше различен от всички други до момента, защото учениците от цялата гимназия бяха с новата униформа – повод за гордост на целия общоучилищен колектив. Гордост за нас е и  спечеленият проект от „Национална програма за осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН за дългочакания ремонт на Училищната библиотека.

До края на учебната година предстои голяма изложба на учителите – специалисти от гимназията, изработване и поставяне на барелеф на Йосиф Вондрак на гимназията и други събития.