Продължете към съдържанието

Училищна библиотека „Йосиф Вондрак“ на 100 години

Благородна черта на един народ е признателността му към ония личности, които чрез своите дела са помогнали за неговото културно преуспяване. Такава личност е патронът на  училището  – чехът Йосиф Вондрак, майстор и педагог, управител и спомоществовател,   директор и мъдър  човек. На своето училище в град Русе той дарява най-хубавите години от живота си и остава завинаги в нашия град. Поради католическата му вяра гробът на Йосиф Вондрак е заличен, но следата, оставена тук, завещава на поколения учители и  ученици, на историята на Русе.

На 14 декември в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ беше открита обновената училищна библиотека със средства по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарните науки, изкуства и спорт“ и със средства от бюджета на гимназията. Събитието беше  посветено на 140-годишния юбилей от  създаването на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и 100-годишния юбилей на училищната библиотека. Обновената библиотека ще носи името  „Йосиф Вондрак“, създател на първото столарско училище в България и  дарител на училището за развитие на занаятите в България. Реализирането на  проекта е благодарение на усилията, труда  и всеотдайността на общоучилищния колектив, както  и на съдействието на фирмите партньори: „Солвент“ ЕООД, „Ирим“ ООД и Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Гости на събитието бяха  Росица Георгиева – началник на РУО-Русе, председател на комисията за образование, наука и иновации,  Росица Гойчева – експерт в РУО, Калоян Брайков и Христо Дъров – представители на Мебелна фирма „Ирим“, Милен Боев – общински съветник, екип от Регионална библиотека „Любен Каравелов“, родители, учители и ученици. Специален  гост на събитието беше   Лилия Рачева – русенска поетеса, майстор на японския поетичен жанр хайку, класирана между 100-те най добри автори на хайку в Европа, журналист.

Днес в  училищната библиотека са създадени условия за четене, обучение, извънкласни дейности и забавления –  уютна среда и дом за книгите и за съвременните информационни технологии. Ценна за поколенията е историята на 140-годишното професионално училище, показана и записана в експонатите в една от витрините. Гордост са постиженията на възпитаниците на гимназията, представени с плакети и купи от различни състезания в друга витрина.

В този празничен ден още по-силно звучат думите на Йосиф Вондрак, завещани на поколенията: „Най-главното е да усвоите добре знанията и да добиете опитност по тях. Добрият работник винаги е търсен и добре заплатен. Не всички, които завършат училището, трябва да станат майстори-собственици. Не всеки има дарба да ръководи самостоятелна работилница. Един майстор освен добра подготовка по специалността, трябва да има и търговски похват. Да станеш майстор и добър работник е възможно, но да останеш такъв е трудно!“

По Коледа стават чудеса  и затова всички са убедения, че новата училищна библиотека  ще е пълна с любознателни ученици и ще  да стане притегателен център на училищния живот.