Продължете към съдържанието

Форум „Дуалното обучение – училище и бизнес, заедно за бъдещето“

На 29.04.2022 година в зала „Европа” в град Русе се проведе форум „Дуалното обучение – училище и бизнес, заедно за бъдещето“, организиран от Областна администрация – Русе и РУО – Русе.
На събитието бяха представени и обсъдени добри практики на училищата в област Русе, в които се осъществява обучение на ученици в дуална система на обучение по следните теми:
1. „Ефективно партньорство между училището и работодателите при осъществяване на обучение на учениците в дуална система на обучение“. Добри практики по темата представиха работодатели и представители на следните училища:
• ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе
• ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе
• ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе
• ПГ по транспорт – Русе
• СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово.
2. „Сътрудничество между училището и работодателите при изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Информация за проекта беше представена от Слава Рачева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Русе и координатор на РУО по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Добри практики по темата показаха работодатели и представители на следните училища:
• ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
• ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе
• ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе
• ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе
• ПГРКК – Русе.
Форумът завърши с дискусия по темите.
Участие в събитието взеха 72 директори, заместник-директори, учители и ученици от училища с професионални паралелки в област Русе, представители на: работодатели, синдикални организации, Областна администрация – Русе, община Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, РЗИ – Русе, регионални медии и РУО – Русе.

" " " " " " " " " " " " " "