Продължете към съдържанието

Какво ще намерите тук

Наближава кампанията за кандидатстване в  профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии в 8. клас в област Русе. В тази страница ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате.

ПРИЕМ В VIII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 

Балообразуване (публикувано на 14.05.2024 г.)


За процедурата стъпка по стъпка (публикувано на 14.05.2024 г.)
Инструктаж за ученика на НВО в края на VII клас през учебната 2023/2024 г.  (публикувано на 14.05.2024 г.)


Приложение № 1а към чл. 63, ал. 1, т. 8 от Наредба №10/01.09.2024 г.
(Ново – ДВ, бр. 19 от 2023 г.) (публикувано на 14.05.2024 г.)


Ученици, които не са се явили на изпит на НВО  (публикувано на 14.05.2024 г.)  


Списък на училищата – гнезда


Прием на ученици, които са близнаци  (публикувано на 14.05.2024 г.)  


Прием на ученици с двама починали родители  (публикувано на 14.05.2024 г.)  


Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

Интерактивна карта на училищата с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година в област Русе

За допълнителна информация и въпроси:

тел. 83-45-33 – Боряна Петкова

тел. 83-42-09 – Милена Банева

Пожелаваме Ви успех при кандидатстването.