Продължете към съдържанието

Какво ще намерите тук

Наближава кампанията за кандидатстване в  профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии в 8. клас в област Русе. В тази страница ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате.

ПРИЕМ В VIII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Информация за класиране след втори етап (публикувано на 19.07.2024 г.) 
Информация за класиране след първи етап (публикувано на 12.07.2024 г.) 


Статистика на резултатите от НВО по български език и литература и математика 2024 г. (публикувано на 01.07.2024 г.)


Списък на училищата – гнезда

     1. Списък на училищата на територията на област Русе, в които ще се приемат документи на учениците, завършили основно образование през учебната 2023/2024 година, за участие в първи етап на класиране в VІІІ клас по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година, както следва:

 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – Борово, община Борово
 • ОУ „П. Р. Славейков“ – Обретеник, община Борово
 • СУ „Панайот Волов“ – Бяла, община Бяла
 • Професионална гимназия – Бяла, община Бяла
 • ОУ „Неофит Рилски“ – Копривец, община Бяла
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Полско Косово, община Бяла
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сеново, община Ветово
 • ОУ „П. Р. Славейков“ – Смирненски, община Ветово
 • СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, община Ветово
 • СУ „Христо Ботев“ – Глоджево, община Ветово
 • ОУ „Христо Ботев“ – Баниска, община Две могили
 • ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили, община Две могили
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили, община Две могили
 • ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Иваново, община Иваново
 • ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник, община Иваново
 • ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево, община Иваново
 • ОУ „Отец Паисий“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Любен Каравелов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Братя Миладинови“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Иван Вазов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Алеко Константинов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Олимпи Панов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Никола Обретенов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Васил Априлов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Христо Смирненски“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Николово, община Русе
 • ОУ „Отец Паисий“ – Мартен, община Русе
 • ОУ „Г. С. Раковски“ – Ново село, община Русе
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Семерджиево, община Русе
 • ОУ „Отец Паисий“ – Тетово, община Русе
 • АЕГ „Гео Милев“ – Русе, община Русе
 • МГ „Баба Тонка“ – Русе, община Русе
 • СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, община Русе
 • СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе, община Русе
 • СУ „Христо Ботев“ – Русе, община Русе
 • СУ „Васил Левски“ – Русе, община Русе
 • СУ „Йордан Йовков“ – Русе, община Русе
 • СУ „Възраждане“ – Русе, община Русе
 • ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе, община Русе
 • ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе, община Русе
 • ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, община Русе
 • ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, община Русе
 • ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе, община Русе
 • ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, община Русе
 • ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, община Русе
 • ПГРКК – Русе, община Русе
 • ПГ по транспорт – Русе, община Русе
 • ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе, община Русе
 • ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Иван Вазов“ – Голямо Враново, община Сливо поле
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ряхово, община Сливо поле
 • СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле, община Сливо поле
 • ОУ „Христо Ботев“ – Ценово, община Ценово
 • ОУ „Христо Ботев“ – Караманово, община Ценово
 • ОУ „Алеко Константинов“ – Новград, община Ценово
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Долна Студена, община Ценово (публикувано на 12.06.2024 г.)

 

     2. Списък на училищата на територията на област Русе, в които ще се приемат документи на учениците, завършили основно образование през учебната 2023/2024 година, за участие в трети и четвърти етап на класиране в VІІІ клас по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година, както следва:

 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – Борово, община Борово
 • ОУ „П. Р. Славейков“ – Обретеник, община Борово
 • СУ „Панайот Волов“ – Бяла, община Бяла
 • Професионална гимназия – Бяла, община Бяла
 • ОУ „Неофит Рилски“ – Копривец, община Бяла
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Полско Косово, община Бяла
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сеново, община Ветово
 • ОУ „П. Р. Славейков“ – Смирненски, община Ветово
 • СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово, община Ветово
 • СУ „Христо Ботев“ – Глоджево, община Ветово
 • ОУ „Христо Ботев“ – Баниска, община Две могили
 • ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили, община Две могили
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили, община Две могили
 • ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Иваново, община Иваново
 • ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник, община Иваново
 • ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево, община Иваново
 • ОУ „Иван Вазов“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Христо Смирненски“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Николово, община Русе
 • ОУ „Отец Паисий“ – Мартен, община Русе
 • ОУ „Г. С. Раковски“ – Ново село, община Русе
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Семерджиево, община Русе
 • ОУ „Отец Паисий“ – Тетово, община Русе
 • СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе , община Русе
 • СУ „Васил Левски“ – Русе, община Русе
 • СУ „Възраждане“ – Русе, община Русe
 • ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе, община Русе
 • ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, община Русе
 • ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе, община Русе
 • ПГРКК – Русе, община Русе
 • ПГ по транспорт – Русе, община Русе
 • ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе, община Русе
 • ОУ „Иван Вазов“ – Голямо Враново, община Сливо поле
 • СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле, община Сливо поле
 • ОУ „Христо Ботев“ – Ценово, община Ценово
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Долна Студена, община Ценово (публикувано на 12.06.2024 г.)
Работно време на длъжностните лица за приемане на документи за участие в първия, третия и четвъртия етап на класиране за прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г.:
 В периода от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. вкл. - от 8:00 ч. до 19:00 ч.
 На 26.07.2024 г. и 29.07.2027 г. - от 8:00 ч. до 19:00 ч.
 На 05.08.2024 г. и 06.08.2023 г. - от 8:00 ч. до 19:00 ч. (публикувано на 12.06.2024 г.)

   Учениците, които през учебната 2023/2024 година завършват VII клас в училищата на територията на област Русе, подават заявления за участие в първия, третия и четвъртия етап на класиране в избрано от тях училище, определено в горепосочените в сайта в т. 1 и т. 2  в сроковете, определени в Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г., на министъра на образованието и науката. (публикувано на 12.06.2024 г.)


Балообразуване (публикувано на 14.05.2024 г.)


За процедурата стъпка по стъпка (публикувано на 14.05.2024 г.)
Инструктаж за ученика на НВО в края на VII клас през учебната 2023/2024 г.  (публикувано на 14.05.2024 г.)


Приложение № 1а към чл. 63, ал. 1, т. 8 от Наредба №10/01.09.2024 г.
(Ново – ДВ, бр. 19 от 2023 г.) (публикувано на 14.05.2024 г.)


Ученици, които не са се явили на изпит на НВО  (публикувано на 14.05.2024 г.)


Прием на ученици, които са близнаци  (публикувано на 14.05.2024 г.)


Прием на ученици с двама починали родители  (публикувано на 14.05.2024 г.)


Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Спортно училище „М-р Атанас Узунов“ (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

Интерактивна карта на училищата с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година в област Русе

За допълнителна информация и въпроси:

тел. 83-45-33 – Боряна Петкова

тел. 83-42-09 – Милена Банева

Пожелаваме Ви успех при кандидатстванетo!