Продължете към съдържанието

Свободни места за ученици

Тук ще намерите информация за свободните места за ученици от I. до XII. клас по училища и паралелки в област Русе за учебната 2023/2024 г. Допълнителна информация за процедурите по преместване може да получите от директора на съответното училище. Данните обхващат всички държавни и общински училища с изключение на Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ и Спортно училище „М-р Атанас Узунов“, които приемат и записват ученици по различна процедура, за която може да се информирате от техните сайтове.

Начални училища

Начално училище „Васил Априлов“ с. Хотанца


Основни училища

Свободни места в Основно училище „Отец Паисий“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Ангел Кънчев“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Братя Миладинови“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Иван Вазов“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Алеко Константинов“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Тома Кърджиев“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Никола Обретенов“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Васил Априлов“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Русе

Свободни места в Основно училище „Олимпи Панов“ гр. Русе


Свободни места в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Николово


Свободни места в Основно училище „Отец Паисий“ гр. Мартен


Свободни места в Основно училище „Г. С. Раковски“ с. Ново село


Свободни места в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево


Свободни места в Основно училище „Отец Паисий“ с. Тетово


Средни училища

Свободни места в Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ гр. Русе

Свободни места в Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ гр. Русе

Свободни места в Средно училище „Йордан Йовков“ гр. Русе

Свободни места в Средно училище „Христо Ботев“ гр. Русе

Свободни места в Средно училище „Възраждане“ гр. Русе

Свободни места в Средно училище „Васил Левски“ гр. Русе


Профилирани Гимназии

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ гр. Русе

Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе


Професионални гимназии

Свободни места в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по облекло „Недка И.  Лазарова“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по речно корагостроене и корабоплаване гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по транспорт гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ гр. Русе

Свободни места в Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ гр. Русе