Продължете към съдържанието

Свободни работни места

ДГ Ален мак - с. Иваново
Готвач във филиал "Слънчо" - с. Щръклево
ПГСС Ангел Кънчев - гр. Русе
Учител теоретично обучение, професионално направление "Химични продукти и технологии"