Продължете към съдържанието

Конкурси, състезания и олимпиади

Резултати от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование в област Русе през учебната 2022/2023 г.: http://schiller-schule.info/bg/images/Olimpiadi/GO_22_23.pdf


Протокол за класираните ученически произведения на І, ІІ и ІІІ място на областния етап на конкурса „Бог е любов“ от област Русе за учебната 2022/2023 година по направления и възрастови групи.


Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика през учебната 2022/2023 г.: https://www.olimpipanov-ruse.com/events.php?id=247


Резултати от областен кръг на олимпиадата по немски език през учебната 2022/2023 г.: http://schiller-schule.info/bg/images/Documenti/nemski_2023.pdf


Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2022/2023 г. за 11-12 клас: https://www.souee.bg/students/olympics/item/2010-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2022/2023 г. за 10 клас: https://www.souee.bg/students/olympics/item/2009-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2022/2023 г. за 8-9 клас: https://souee.bg/students/olympics/item/2008-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2022/2023 г. за 7 клас: https://www.souee.bg/students/olympics/item/2007-1.html


Резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ за VII клас през учебната 2022/2023г.:http://schiller-schule.info/bg/images/Documenti/ol_bel_23/7klas.pdf

Резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ за VIII – X клас през учебната 2022/2023г.:http://schiller-schule.info/bg/images/Documenti/ol_bel_23/8_10_klas.pdf

Резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ за XI клас през учебната 2022/2023г.:http://schiller-schule.info/bg/images/Documenti/ol_bel_23/11klas.pdf

Резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ за XII клас през учебната 2022/2023г.:http://schiller-schule.info/bg/images/Documenti/ol_bel_23/12klas.pdf


Резултати от областен кръг на олимпиада по философия в област Русе през учебната 2022/2023г.:https://elsruse.eu/?page_id=1909


Резултати от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2022/2023г.:http://yovkov-rs.info/


Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда през учебната 2022/2023г.:http://pgdva-ruse.net/

Резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език през учебната 2022/2023г.:https://souee.bg/students/olympics/item/2002-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език през учебната 2022/2023г.:https://souee.bg/students/olympics/item/2001-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език през учебната 2022/2023г.:https://elsruse.eu/?page_id=1909

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език през учебната 2022/2023г.:https://souee.bg/students/olympics/item/1997-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика за IV, V и VI клас.


Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика за 5. клас: https://souee.bg/students/olympics/item/1994-1.html

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика за 6. клас: https://souee.bg/students/olympics/item/1993-1.html

Изпитни материали (теми) за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2022/2023 година: https://www.mon.bg/bg/94

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е достъпен за всички ученици от V до ХІІ клас. Той е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. В срок до 13.01.2023 г. вкл. учениците предават писмените си работи на учителите по човекът и природата или по физика и астрономия в училището, в което се обучават. Решенията на задачите и критериите за оценяване ще бъдат публикувани на сайта на МОН след тази дата.


Резултати от областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година, област Русе.

Списък на допуснатите ученици за участие в областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2022/2023 година.