Подател
Българско средно училище "д-р Петър Берон"- гр. Прага
Описание
  1. За длъжността "учител, начален етап на основно образование"-1 място.
  2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап- (английски език)"- 1 място.
  3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап- (история и цивилизации )"- 1 място.
Повече информация:
Публикувана
23.06.2023
Срок на валидност
19.07.2023
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!