Подател
ПГСС Ангел Кънчев - гр. Русе
Описание

За длъжността: "Учител теоретично обучение, професионално направление "Химични продукти и технологии"" - лектор

Повече информация:
Публикувана
27.11.2023
Срок на валидност
06.12.2023
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!