Подател
ОУ Ангел Кънчев- гр. Русе
Описание

За длъжността "Учител начален етап на основното образование I-IV клас - (обучение на деца със специални образователни потребности в индивидуална форма на обучение)"- 1 място.

 

Повече информация:
Публикувана
29.08.2023
Срок на валидност
08.09.2023
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!