Подател
Професионална гимназия по облекло Недка Иван Лазарова - гр. Русе
Описание

За длъжността "Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия, 572 ч. допълване с часове по Математика или Химия и опазване на околната среда" - 1 място.

 

Повече информация:
Публикувана
20.07.2023
Срок на валидност
21.08.2023
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!