Подател
Българско средно училище Христо Ботев - гр. Словакия
Описание

1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-(математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии )"-1 място.

2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-(английски език )"-1 място.

3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-(физическо възпитание и спорт )"-1 място.

Повече информация:
Публикувана
23.06.2023
Срок на валидност
19.07.2023
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!