Продължете към съдържанието

Tържество по повод III-ти март „С България в сърцето“

В навечерието на 3 март ученици и учители от ПГДВА „Йосиф Вондрак” организираха тържество „С България в сърцето”.  Празникът беше открит със слово на Димитър Каравасилев – учител по история и цивилизации в гимназията. Представители на всички паралелки заедно с учителите  си рецитираха подбрани стихове за България от млади български поети. Съвместната изява на учител и ученик от всеки клас успя да създаде неповторима атмосфера на събитието. С вълнение и  в тържествената  обстановка прозвучаха думи на признание и гордост от  историята на Родината ни и уникалната  българска природа. На фона на Националния химн на Република България „Горда Стара планина” участниците в тържеството развяха  български знамена.

"" "" ""